Rijnmonddarts
Seizoen: 2023/2024

Afgelopen donderdagavond hebben we de eerste Captainsvergadering gehouden in de Wentelwiek te Zwijndrecht, waarin de plannen voor het komende seizoen zijn toegelicht en captains de kans hebben gekregen om vragen te stellen. Voor degenen die hier niet bij konden zijn zullen we hierbij een samenvatting geven van de besproken punten.

Problemen/vragen aan bestuur
Er is gecommuniceerd dat het bestuur het enorm zou waarderen als problemen of vragen per mail worden gesteld, in plaats van via Whatsapp. Mocht je iets liever telefonisch bespreken mag dat ook, maar graag tot 21:00.

Controleren van teamgegevens
Er is een oproep gedaan aan alle captains om voor jouw team te controleren of alle gegevens van je spelers goed zijn geregistreerd. Het gebeurt nog vaak dat er bijvoorbeeld verkeerde namen staan, of geboortedata ontbreken. Wij moeten deze gegevens aanleveren bij de NDB, dus daarom het vriendelijke verzoek de gegevens na te lopen en indien nodig te corrigeren.

Voorgaand verzoek geldt ook voor de e-mailadressen van de captains. Het is belangrijk dat wij in ieder geval de captains kunnen bereiken voor communicatie vanuit het bestuur, dus ga even na of het goede e-mailadres is geregistreerd en check ook op regelmatige basis of je iets hebt ontvangen.

Ook is er besproken dat er teams zijn waarbij de gegevens goed staan maar toch geen factuur hebben ontvangen. Dan kan dit een technische fout in de website zijn, waar naar gekeken gaat worden. Ook hiervoor geld dat het juiste e-mailadres moet worden ingevoerd.

Geen bekers & BBC dit jaar
Als herhaling uit de eerdere berichtgeving is nog even aangestipt dat de bekers zijn afgeschaft dit jaar, en er geen Brabant Cup team wordt opgesteld dit jaar. Met het geld dat we hiermee besparen gaan we voor een goed opgezette ranking die aantrekkelijk is voor alle niveaus.

Rijnmond Darts Ranking 2023-2024
Deze ranking zal gaan bestaan uit 6 toernooien en een eindtoernooi, waarvan de eerste 2 plaats zullen vinden in 2023. De eerste 2 toernooien zullen plaatsvinden op 5 november 2023 en 3 december 2023. De locaties zullen later bekend gemaakt worden. Op deze toernooien zullen we gaan spelen in A en B poules. Nadere informatie over bijvoorbeeld inschrijfgeld en prijzengeld en overige prijzen zullen we op korte termijn communiceren, op Facebook en op de website.

Beker voorrondes
Met betrekking tot de beker hebben we ook in de groep gegooid dat we de voorrondes anders willen inrichten. Hierbij is gesproken over de derde en tweede divisie eerst tegen elkaar laten spelen, volgende ronde eerste divisie en volgende ronde eredivisie in te laten stromen. Dit voorstel werd positief ontvangen en zal worden bekeken bij het opstellen van het bekerschema.

Verzetten van wedstrijden
Ook is er nadruk gelegd op de heersende irritatie omtrent het verzetten van wedstrijden. Wat we graag willen invoeren is dat captains minimaal 24 uur van te voren met elkaar communiceren over eventuele verzetting, laat je pas een paar uur van te voren iets weten aan je tegenstander dan krijg je hier strafpunten voor. In geval van calamiteiten is het natuurlijk altijd mogelijk in overleg met het bestuur hier uitzonderingen op te maken. Je hebt nog steeds 7 dagen de tijd om de wedstrijd gespeeld te hebben zoals voorgaande jaren. De reden dat we het wedstrijdschema dit jaar laat hebben kunnen publiceren is dat we de inschrijving bewust hebben verlengd. Deze keuze heeft er wel toe geleid dat er toch nog een aantal teams zich hebben ingeschreven, wat natuurlijk voor iedereen gunstig is.

Vrije weken
Dan was er vraag naar het wedstrijdschema en de hoeveelheid vrije weken. We beginnen dit jaar een week later dan normaal en zijn een week eerder klaar. De enige vaste vrije weken zijn die van kerst, en de week van Dutch Open.

Banencommissie
Er is ook een vraag gesteld over het beoordelen van banen in bepaalde locaties. Het bestuur is van plan om met de banencommissie in ieder geval de locaties waarvan bekend is dat er klachten zijn langs te gaan voor een herbeoordeling. Een voorstel was om een ‘klachten’ button te maken op de website met een specifieke vragenlijst voor klachten over de speellocaties. Dit zal worden besproken met de webmaster.

Speculatie fusie RDO
Dan is er nog een vraag gesteld waarover we het belangrijk vinden om duidelijk te communiceren. Er wordt al tijden gespeculeerd over een potentiële fusie tussen Rijnmonddarts en de RDO. Het antwoord hierop is simpel, voorlopig is hier absoluut geen sprake van, en Rijnmonddarts gaat er alles aan doen om zelfstandig te blijven.

Website
Er waren wat opmerkingen over de functionaliteit van de website, bijvoorbeeld het jaarlijks moeten ophalen van nieuwe inlogcodes, het niet ontvangen van een factuur, het niet ontvangen van een betaalbevestiging. We waren het er met elkaar over eens dat er het een en ander beter en moderner kan met de website, het bestuur is hiervan op de hoogte en gaat er zeker mee aan de slag dit jaar.

Wedstrijdformulier derde divisie
Dan als laatste een administratieve mededeling die betrekking heeft tot de derde divisie. Er is vorig jaar een ledenonderzoek geweest waaruit is gebleken dat het merendeel graag af wil van Tac Tics. Daarom gaan we dit jaar in de derde divisie spelen met hetzelfde format als in de tweede divisie.

Ik wil iedereen bedanken voor de mooie opkomst, het was goed om te zien dat er veel interesse is vanuit de leden en om op deze manier open met elkaar te kunnen praten over lopende zaken.

Iedereen veel succes dit seizoen, en mochten er nog vragen zijn over bovenstaande weten jullie ons te vinden.

Mitchell