Gezocht: Bestuursleden!!

De touwtjes in handen nemenHet einde van de competitie nadert en daarmee zit ook de ALV er weer aan te komen. Op dit moment is er nog geen agenda bekend, maar wel al dat er twee bestuursleden aftreden en niet meer herkiesbaar zijn. Ger Verroen heeft te kennen gegeven te stoppen als wedstrijdsecretaris en ook Hans Ooijen treed af en is niet meer beschikbaar voor een bestuursfunctie. Nu is al weer enige jaren de functie van PR dame / heer vacant en dat betekend dat er dus zo maar minimaal een drietal nieuwe bestuursleden gezocht worden.

Nu kan iedereen natuurlijk denken: “Na mij de zondvloed”, en lekker achterover leunen. Af en toe aan de bar of op de sociale media wat kritiek rond te bazuinen over wat er volgens hen beter zou kunnen of moeten. Er ondertussen vanuit gaand dat een ander alles wel regelt en er voor zorgt dat de competitie, toernooien, financiën en contacten met de NDB en andere instanties vloeiend verlopen. Die mensen zouden natuurlijk bedrogen uit kunnen komen. Het bestuur bestaat straks nog uit twee mensen aangevuld met een wedstrijdleider en dat betekend dat als er eentje (tijdelijk) wegvalt er niemand meer is om het ontstane gat op te vangen. Het is echt niet mogelijk om in je eentje een organisatie met ruim 500 leden te runnen, het is natuurlijk geen toernooitje wat je even op een middagje met een paar deelnemers speelt.

Dus dames / heren, denk er eens over na of u met uw capaciteiten en uw vrije tijd wat voor de Rijnmond Darts kan betekenen. Dit is ook de uitgelezen mogelijkheid om op het bestuurlijke vlak uw ideeën naar voor te brengen, misschien heeft u wel de gouden greep om de toernooien van Rijnmond Darts uit het welbekende slob te trekken. Wat dat betreft zou ik zeggen: “Grijp uw kans”, breng nieuw elan in de Rijnmond Darts bestuur gelederen en zorg ervoor dat wij met zijn allen trots kunnen blijven op “onze” organisatie. “Wij” zijn toch de besten.

Mocht er nu echt helemaal niemand animo hebben om iets positiefs in te brengen en toch maar lekker op de bank onderuit te blijven hangen, zit er voor de Rijnmond Darts misschien toch niets anders op om er eens over na te denken aansluiting te zoeken bij een andere organisatie, maar dat is iets waar de meeste Rijnmond Darts leden dan weer geen zin in hebben schijnt het.

Wens ik iedereen uiteraard nog veel succes toe in de komende weken, de kampioenschappen en titels gaan nu verdeeld worden. En denk er vooral nog even goed over na, zoek eventueel nog iemand waar u het goed mee kunt vinden en die u ook wel graag in het bestuur zou willen zien plaatsnemen.

MvG,
Jaap Dijksman

« Terug