ALV op 12 juni 2019

Op woensdag 12 juni zal de jaarlijkse ALV worden gehouden. Locatie is café Havenzicht te Ridderkerk en de aanvang is 20:00 uur.
Gegadigden voor een bestuursfunctie kunnen zich nog steeds aanmelden. Hieronder vind u de agenda.

Agenda ALV 12 Juni 2019

1. Openingswoord Voorzitter

2. Vaststellen notulen voorgaande ALV

3. Jaarverslag Secretaris

4. Jaarverslag Penningmeester

5. Verslag Kascommissie

6. Verkiezing Kascommissie

7. Verkiezing Tuchtcommissie

8. Verkiezing Voorzitter,  Hans Ooyen stopt

9. Verkiezing Wedstrijdsecretaris, Ger Verroen stopt

    Er zijn op dit moment nog geen aanmeldingen binnen

10. Voorstellen van leden.
    Deze kunnen tot 48 uur van te voren ingediend worden.

11. Rondvraag

12. Sluiting

« Terug