Protocol verantwoord darten.

Begin juli konden wij het goede nieuws brengen dat met de nieuwe noodverordeningen er weer overal gedart mag worden, ook in de horeca en ook in wedstrijdverband. Maandag 6 juli jl. konden we na overleg met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nog meer goed nieuws brengen. In dit nieuwsbericht kun je lezen dat de uitzondering op de 1,5 meter afstand tijdens het sporten ook geldt voor de dartssport in de horeca.

N.a.v. deze nieuwe situatie hebben NOC*NSF en de NDB de geldende protocollen aangepast.
De nieuwe versie van het protocol verantwoord darten kun je op deze pagina vinden. De laatste versie van het landelijk sportprotocol kun je hier vinden. De belangrijkste passages uit het protocol verantwoord darten hebben wij hieronder op een rijtje gezet:

darten in horeca wanneer mag ik de 1.5 meter loslaten sport specifieke maatregelen sport generieke maatregelen

De Rijksoverheid heeft aangegeven dat we van een ‘intelligente lockdown’ naar ‘ruimte met regels’ gaan, met algemene regels voor binnen en buiten. Die blijven nodig, want het coronavirus is zeker niet verdwenen.

Deze basisregels en alle andere algemene uitwerkingen door de rijksoverheid zijn hier te vinden. Specifiek voor sport vind je ze hier. De regel is dat iedereen 1,5 meter afstand houdt. Maar voor de sportsector is een uitzondering gemaakt om in de sport- en spelsituaties waar dit niet mogelijk is de 1,5 meter afstand tijdelijk, zo kort mogelijk, los te laten. Wel blijft het verplicht om je tijdens het darten altijd te houden aan zowel het landelijk sportprotocol als het protocol verantwoord darten.

Wij willen benadrukken dat het coronavirus zeker nog niet verdwenen is. Natuurlijk zijn wij verheugd dat wij onze geliefde dartssport weer kunnen beoefenen, ook in de horeca. De uitzondering op de verplichte 1,5 afstand geldt uitdrukkelijk alleen tijdens het beoefenen van de sportactiviteit. Voor horecagelegenheden geldt daarnaast dat de sport- en spelactiviteiten in een afgebakend gebied dienen plaats te vinden. Deze versoepeling is geen vrijbrief om de 1,5 meter afstand volledig los te laten. Laten we dus verstandig omgaan met deze geboden ruimte door de overheid en houdt te allen tijde 1,5 meter afstand indien dit mogelijk is. Daarom willen we iedereen nogmaals vragen om het protocol volledig te volgen. Uiteraard hoopt de NDB ook zo snel mogelijk terug te kunnen keren naar de reguliere dartssituatie.

In de komende weken zullen we n.a.v. alle nieuwe informatie de mogelijkheden bekijken voor het nieuwe seizoen. Wij komen zo spoedig als mogelijk met een update.

DISCLAIMER: ZOWEL HET LANDELIJK SPORTPROTOCOL ALS HET PROTOCOL VERANTWOORD DARTEN ZIJN GEBASEERD OP DE KENNIS EN MAATREGELEN VAN NU. ZODRA HET KABINET EN/OF DE VEILIGHEIDSREGIO’S DE GELDENDEN MAATREGELEN AANPASSEN ZULLEN DEZE WIJZIGINGEN OOK IN BOVENGENOEMDE PROTOCOLS WORDEN AANGEPAST.

« Terug